Avainsanatutkimus ja hakukoneoptimointi

Avainsanatutkimuksen tekeminen

Sisällysluettelo

TLDR

Avainsanatutkimuksen avulla löydät juuri ne avainsanat (keyword) ja fraasit (long tail keywords), joita ihmiset käyttävät etsiessään tarjoamaasi sisältöä, tuotteita ja palveluja. Tulosten avulla voit tuottaa optimoitua sisältöä, joka kiinnostaa kävijöitä ja löytyy hakutuloksista mahdollisimman aikaisin. Tutkimus on tärkeä osa sisällöntuotantoa, sillä ilman sen tuottamia tietoja on mahdotonta tehdä relevanteille sanoille optimoituja verkkosivuja ja seurata niiden sijoittumisen kehitystä Google ja Bing hauissa.

Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimus on prosessi, jossa etsitään ja analysoidaan sanoja ja lauseita, joita ihmiset käyttävät etsiessään tietoa verkossa. Tietämällä, mitä nämä sivuillesi merkitykselliset hakutermit ovat, voit varmistaa niitä kotisivujen sisällössä käyttämällä, että sivustosi näkyy hakutuloksissa, kun ihmiset etsivät tarjoamiasi tuotteita tai palveluja.

Voit käyttää useita eri menetelmiä, joilla voit tehdä avainsanatutkimusta. Menetelmästä riippumatta tärkeintä on, että löydät yrityksesi kannalta oikeat avainsanat, joilla tuotteita ja palveluja haetaan hakukoneista, kuten Google ja Bing.

Yksi tapa löytää relevantteja avainsanoja on käyttää Google Ads Keyword Plannerin kaltaista avainsanatutkimustyökalua. Tämän työkalun avulla voit syöttää sanan tai lauseen ja nähdä, kuinka monet ihmiset etsivät sitä kuukausittain. Saat myös ideoita hakuun liittyvistä muista sanoista.

Miksi avainsanatutkimus on tärkeää verkkosivujen hakukoneoptimoinnille?

Kuten edellä mainittiin, kun tiedät, mitä avainsanoja ihmiset käyttävät etsiessään tietoa verkosta, voit käyttää näitä avainsanoja verkkosivustosi sisällössä varmistaaksesi, että verkkosivustosi, tuotteet ja palvelut näkyvät ja löytyvät hakutuloksissa mahdollisimman alkupäästä.

Tämä on tärkeää, koska hakutuloksissa näkyminen auttaa sinua houkuttelemaan verkkosivuillesi enemmän kävijöitä, mikä tietenkin kasvattaa myyntiä.

Hakutrendit muuttuvat ja myös hakusanojesi tulee muuttua!

On myös tärkeää tutkia avainsanoja säännöllisesti, sillä sanat ja lauseet, joita ihmiset käyttävät etsiessään tietoa verkosta, voivat muuttua ajan myötä.

Jos yrityksesi esimerkiksi myy tiettyyn tapahtumaan, kuten jouluun, liittyviä tuotteita tai palveluja, sinun on varmistettava, että käytät viimeisimpiä kyseiseen tapahtumaan liittyviä avainsanoja, jotta verkkosivustosi näkyy hakutuloksissa kun ihmiset etsivät asiaan liittyviä tuotteita ja palveluja.

Avainsanatutkimuksen tekeminen on siksi tärkeä osa verkkosivuston hakukoneoptimointistrategiaa. Jos haluat parantaa verkkosivustosi näkyvyyttä hakutuloksissa, käytä aikaa oikeiden avainsanojen etsimiseen sillä tähän “salapoliisityöhön” käytetty aika maksaa itsensä varmasti moninkertaisesti takaisin!

Päämääränä on löytää avainsanat, joiden ympärille sisältö rakennetaan

Kun yritykset tekevät avainsanatutkimusta, niiden tulisi etsiä sanoja ja lauseita, jotka liittyvät niiden tuotteisiin tai palveluihin, sekä sanoja ja lauseita, joiden kuukausittainen hakumäärä on suuri.

Avainsanatutkimuksen avulla voit analysoida avainsanojen hakumääriä ja kilpailua

Avainsanat, joilla on suuri kuukausittainen hakumäärä, tuovat todennäköisemmin liikennettä verkkosivustolle, kun taas avainsanat, jotka ovat merkityksellisiä yrityksen tuotteille tai palveluille, ovat helpoiten muunnettavissa myynniksi niiden kautta tulevien asiakkaiden kautta. Tulokset auttavat myös analysoimaan alasi kilpailutilannetta.

Löytääksesi oikeat avainsanat yrityksellesi voit käyttää Google Ads Keyword Plannerin kaltaista avainsanatutkimustyökalua. Tämän työkalun avulla voit syöttää sanan tai lauseen ja nähdä, kuinka monet ihmiset etsivät sitä kuukausittain. Voit myös käyttää tätä työkalua löytääksesi aiheeseen liittyviä avainsanoja, joita voit käyttää verkkosivuston sisällössä.

Tuloksista ideoita sisällöntuotantoon

Avainsanatutkimuksen tulokset voivat antaa myös arvokasta tietoa mistä asiakkaasi ovat kiinnostuneita ja tätä kautta arvokkaita ideoita kotisivujen sisällöntuotantoon, kuten yritysblogin kirjoittamiseen.

Lisää relevantit hakutermit sivuille

Kun olet löytänyt yrityksellesi, palveluillesi ja tuotteillesi oikeat ja relevantit avainsanat, sinun on käytettävä niitä osana sisältöä, jotta algoritmit ymmärtävät mistä sivuilla puhutaan ja kotisivut löytyvät merkityksellisillä hakutermeillä mahdollisimman alusta hakutuloksia.

Nyrkkisääntöinä kannattaa pitää mielessä seuraavat asiat:

Tee jokaiselle tuotteelle ja palvelulle oma alasivu. Kun suunnittelet verkkosivut, suunnittele ne siten, että kaikilla tuotteilla ja palveluilla on oma sivunsa. Tällä tavoin sivut voidaan optimoida relevanteille sanoille.

Avainsanoja ei tule ripotella sisältöön väkisin, käytä niitä luonnollisesti. Sillä se mikä ei tunnu luonnolliselta lukijasta ei ole luonnollista myöskään hakualgoritmeille ja saattaa johtaa negatiiviseen tulokseen hakukonenäkyvyyden kannalta.

Käytä sisällössä myös hakutermien synonyymeja. Näin autat sekä lukijoita että algoritmeja ymmärtämään sisältöäsi entistä syvemmin ja paremmin ja vältät myös saman sanan toistamista liian monta kertaa.

Käytä relevantteja sanoja informatiivisissa otsikoissa. Monitasoinen sisällön otsikointi (H1, H2, H3) auttavat jäsentämään asiasisällön ja löytämään tiedot nopeasti. Otsikot kertovat myös algoritmeille täsmällisesti mistä niiden kohdalla puhutaan.

Käytä hakutermejä sivujen sisäisissä linkeissä. Linkkien ankkuritekstit ovat vanhin ja edelleen toimiva tapa kertoa algoritmeille mistä sivulla jonne linkki johtaa puhutaan.

Lisää kuviin ja tuotekuviin relevantit kuvaukset. Alt-kuvaus on tärkeä, käytä niissä kuvaan liittyviä hakutermejä ja niiden synonyymejä. Kun tehdään esteettömiä sivuja, muista myös lisätä sanallinen kuvaus kuvan sisällöstä.

Avainsanatutkimuksen tekeminen ja miten löydän avainsanaidoita?

Avainsanatutkimus on mielenkiintoista “salapoliisityötä”, jossa etsitään erilaisia menetelmiä käyttäen relevantteja hakutermejä. Tutkimuksen lopputuloksena syntyy esim. Excel-taulukkos merkityksellisistä sanoista, niillä tehdyistä kuukautisista hakumääristä sekä kilpailutilanteesta. Taulukko voi olla jaettu tuotekohtaisiin sarakkeisiin ja yleisempään osaan, joilla sivujesi tulisi löytyä. Tämä taulukko sisältää myös kaikki avainsanaideat sekä synonyymit. Sitä voidaan leikkimielisesti verrata aarrekarttaan, sillä sen avulla sivusi voidaan optimoida lähes täydellisesti!

Seuraavassa muutamia keinoja, joita voidaan käyttää talukon tekemiseen, eli avainsanaideoiden löytämiseen.

1) Käytä avainsanatutkimustyökalua, kuten Google Ads Keyword Planneria. Tämän työkalun avulla voit syöttää sanan tai lauseen ja nähdä, kuinka moni ihminen etsii sitä kuukausittain. Voit myös käyttää tätä työkalua löytääksesi muita tiettyyn sanaan tai sivuihisi liittyviä relevantteja avainsanoja.

2) Yritä ajatella kuten kohdeasiakkaasi. Mitä sanoja tai fraaseja he käyttäisivät etsiessään tuotteitasi tai palveluitasi? Kirjoita namä avainsanat muistiin.

3) Etsi Pitkän hännän avainsanat, eli long tail keywords. Nämä hakutermit sisältävät useampia sanoja. Niiden kuukausittainen hakuvolyymi on pienempi, mutta niiden avulla on helpompi sijoittua paremmin hakutuloksissa kuin yhdellä sanalla. Ne ovat usein myös eksaktimia ja johtavat tästä syystä todennäköisemmin konversioihin.

4) Katso kilpailijoitasi. Mitä avainsanoja he käyttävät? Voit käyttää SEMrushin ja Ubersuggestin kaltaista työkalua tutkiaksesi kilpailijoitasi ja nähdä, millä avainsanoilla he sijoittuvat orgaanisissa hakutuloksissa. Tässä kohtaa kopiointi on sallittua, eli selvitä millä hakusanoilla kilpailijasi löytyvät ja millaista sisältöä heillä on, jotta voit tuottaa parempaa sisältöä ja sijoittua kilpailijoita paremmin!

5) Käytä Googlen liittyviä hakuja. Aloita sanan tai lauseen kirjoittaminen Googleen ja katso, mitä ehdotuksia hakukone antaa. Nämä ovat suosittuja avainsanoja, joita ihmiset todella käyttävät etsiessään tietoa. Tämä on loistava tapa löytää aiheeseen liittyviä avainsanoja, joita et ehkä ole tullut ajatelleeksi.

6) Käytä Google Trends -palvelua. Tämän työkalun avulla voit nähdä, kuinka suosittu tietty avainsana on ajan mittaan. Voit myös verrata kahden tai useamman avainsanan suosiota ja nähdä, mikä niistä on suositumpi.

7) Kysy ystäviltäsi ja perheeltäsi. Joskus paras tapa saada selville uusia avainsanoja on yksinkertaisesti kysyä tuttaviltasi tai jopa asiakkailtasi. Kysy heiltä, mitä sanoja he käyttäisivät, jos he etsisivät sinun kaltaistasi tuotetta tai palvelua. Tämä voi antaa sinulle hienoja ideoita, joita et ehkä muuten olisi tullut ajatelleeksi.

Miten nopeasti voin odottaa näkyviä tuloksia?

Avainsanatutkimus on jatkuva prosessi, mutta kerran ja kunnolla tehtynä sinulla on hyvä pohja kotisivujen sisällön SEO-optimointiin kun tiedät tuotteiden ja palvelujen kannalta merkitykselliset hakusanat ja niillä tehtyjen hakujen summittaiset kuukausimäärät.

Myös verkkosivujen hakukoneoptimointi on jatkuva prosessi, sillä perusoptimoinnin jälkeen on tuotettava ja julkaistava säännöllisesti sisältöä, joka on optimoitu hakusanatutkimuksen perusteella.

Näkyviä tuloksia, eli etenkin orgaanisista hauista sivuille tulevan liikenteen lisääntymistä, ei voi odottaa kovinkaan nopeasti. Yleensä jonkinlaisia tuloksia saadaan yhden ja kolmen kuukauden välillä optimoinnin aloittamisesta, mutta pitkäjänteisen työn jatkuessa myös tulokset paranevat!

On tärkeää seurata kotisivujen sijoittumista eri hakutermeillä ja niillä tulevan liikenteen määriä, jotta optimointia voidaan kohdentaa entistä tarkemmin.

Miten seuraan miten verkkosivut pärjäävät hakutuloksissa?

Voit seurata verkkosivustosi suorituskykyä hakutuloksissa monin eri tavoin. Google Analyticsin avulla voit seurata orgaanisista hakutuloksista sivustollesi tulevien kävijöiden määrää. Voit myös käyttää Google Webmaster Tools -työkaluja nähdäksesi, kuinka usein verkkosivustosi näkyy Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla se löydetään. Voit käytä SEMRushia seurataksesi verkkosivustosi kävijämääriä ajan mittaan ja nähdäksesi, miten se vertautuu muihin verkkosivustoihin.

1) Google Analyticsin avulla voit seurata orgaanisista hakutuloksista verkkosivustollesi tulevien kävijöiden määrää. Luo tätä varten yksinkertaisesti uusi tavoite ja valitse tavoitetyypiksi “Kohde”. Sitten, valitse lähdetyypiksi “Liikennelähteet” & “Haku” & “Orgaaninen”. Tämän jälkeen näet, kuinka paljon sivustosi saa liikennettä orgaanisista hakutuloksista ja millä avainsanoilla sivustosi löydetään.

2) Google Webmaster Tools, eli Search Console. Tämän työkalun avulla voit nähdä, kuinka usein verkkosivustosi näkyy Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sitä etsitään. Voit käyttää tätä työkalua luomalla uuden kohteen ja valitsemalla “Search Traffic” & “Search Queries”. Sen jälkeen näet, kuinka monta kertaa sivustosi näkyy Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla.

3) SEMRush. Tämän työkalun avulla voit seurata verkkosivustosi kävijämääriä ajan mittaan ja nähdä, miten se vertautuu muihin verkkosivustoihin. Voit käyttää tätä työkalua luomalla uuden projektin ja valitsemalla “Traffic” & “Overview”. Sen jälkeen näet, kuinka monta kävijää sivustosi saa ja millä avainsanoilla.

Mistä saan apua avainsanatutkimuksen tekemiseen?

Hakusanatutkimus ja hakukoneoptimointi on täyttä työtä. Jos sinulta löytyy niihin aikaa ja tietotaitoa tai halua opiskella menetelmät, se on myös hyvin palkitsevaa, kun tulosten pohjalta optimoitu sisältö alkaa tuottaa kävijiä sivuille orgaanisten tulosten kautta.

Kyseessä on kuitenkin sen verran työläs ja vieläpä jatkuva prosessi, että useimmilla yrittäjillä ei riitä aika, vaikka taidot ja halu löytyisikin. Siksipä monet yrittäjät jättävät koko prosessin alan ammattilaisen huoleksi.

Valonity digitoimisto on alan ammattilainen ja autamme sivujasi nousemaan hakutulosten kärkipäähän pitkäjänteisellä työllä! Mikäli olet kiinnostunut hakusanatutkimuksesta ja hakukoneoptimoinnista palveluna, ota meihin yhteyttä niin kartoitetaan tilanne!

4.5/5 - (6 votes)

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Shopping Cart
Scroll to Top
Vieritä ylös