Hosting ja ylläpitopalvelu kotisivuille

Hosting ja yllapitopalvelu

Sisällysluettelo

TLDR

Kaikki kotisivut tarvitsevat hosting-palvelun, jotta sivut toimivat internetissä. Sivut tarvitsevat myös ylläpitoa, joka on useimmiten kätevintä hankkia ylläpitopalveluna. Tämä sisältää monesti esim. sivujen toiminnasta huolehtimisen ja valvonnan, tietoturvapäivitykset ja muita sivujen tietoturvaan liittyviä asioita. Ylläpitoon voi sisältyä myös uuden sisällön lisääminen sivuille.

Hosting ja ylläpito ovat kaikille verkkosivuille käytännössä välttämättömiä.

Mihin hosting-palvelua tarvitaan?

Jotta verkkosivuille voi päästä, ne tarvitsevat palvelimen, eli ns. hosting-palvelun, josta käytetään myös esim. nimiä webhotelli, palvelin, hosting ja virtuaalipalvelin. Näihin sisältyy yleensä palvelintila ja mahdollisesti muut määritellyt resurssit, kuten liikennemäärä, sivujen käytössä oleva prosessointiteho ja muisti sekä sähköpostipalvelut.

Palvelinympäristö on monimutkainen ja sellaisen hallinta vaatii asiantuntemusta. Kokonaisvaltainen kotisivujen ylläpito huolehtii myös palvelimen toiminnasta ja siihen liittyvistä päivityksistä, jotka ovat palvelimella sijaitsevien sivujen kannalta erittäin tärkeitä.

Käyttäjiä varten on kehitetty erilaisia palvelinten käyttöliittymiä ja hallintapaneleita (esim. Plesk ja Cpanel) helpottamaan ominaisuuksien käyttöä, mutta onneksi näiden käytön opettelu ei ole ollenkaan välttämätöntä, etenkään mikäli tilat uudet verrkosivut toimittajalta, jolta saat kokonaisvaltaisen paketin. Tähän tulisi sisältyä verkkosivut, hosting ja ylläpito. Valonity.fi toimittaa kotisivupaketit, joihin sisältyy kaikki nämä.

Hositng-palvelun voi hankkia yhdeltä palveluntarjoajalta, verkkosivujen toteutuksen voi tilata web designeriltä ja ylläpitopalvelun kolmannelta taholta. Tässä ei kuitenkaan ole järkeä useista syistä.

Ensinnäkin palveluiden tilaaminen eri paikoista tulee kalliimmaksi ja toiseksi nämä kaikki ovat ydin asioita toimivien kotisivujen kannalta. Jos ne ovat eri tahojen toimittamia, kukaan ei lopulta vastaa toimivasta kokonaisuudesta.

Kun tilaat kotisivut kokonaisvaltaisena pakettina, johon sisältyy niin verkkosivujen toteutus, kuin hosting ja ylläpito, voit ola varma, että toimittaja tuntee kaikki sivujesi kannalta kriittiset asiat.

Sama toimittaja on optimaalinen ratkaisu myös ongelmatilanteiden ratkaisemista silmällä pitäen, sillä kotisivujen ongelmat voivat johtua monista tai useista syistä ja ongelman korjaaminen voi olla aikaa vievää sekä mutkikasta, jos esim. ylläpito hoitaa ainoastaa verkkosivujen ylläpitoa, mutta ylläpidolla ei ole pääsyä palvelimelle oääkäyttäjänä jne. Esim. PHP version vaihtaminen tietoturvasyistä, voi aiheuttaa sen, että jokin sivujen lisäosista ei toimi ja sivut eivät toimi ollenkaan.

Mihin ylläpitoa tarvitaan?

Saatat ihmetellä mihin sivujen ylläpitoa tarvitaan, eivätkö kotisivut toimi itsestään sen jälkeen kun ne on tehty ja julkaistu?

Sivut toimivat itsestään, mutta kehitys ja tietoturvauhat aiheuttavat ongelmia ja edellyttävät säännöllisiä päivityksiä.

Tekniikka kehittyy samoin palvelimien ohjelmistot ja verkkosivualustat sekä lisäosat yms. Kun uudet kotisivut on julkaistu, eli ne ovat palvelimella ja niille pääsee julkisen internetin kautta ne ovat vapaata riistaa koko mailmalle, tai ainakin niille, joiden pääsyä sivuille ei ole estetty palomuurin avulla.

Päivitykset

WordPressissä on automaatinen lisäosien päivitys, saatat ihmetellä mihin päivityksissä tarvitaan ylläpitoa?

Automaattiset lisäosien päivitykset eivät pelkästään helpottaneet miljoonien sivujen päivityksiä, ne myös lisäsivät ylläpitopalvelujen ja WordPress sivujen korjauksen tarvetta lähes räjähdysmäisesti.

WordPress sivut koostuvat coresta ja lisäosista sekä teemasta, Näiden yhteensopivuus, etenkin teemojen ja eri lisäosien kesken on kaikkea muuta kuin itsestäänselvää. Kun lisäosat päivittyvät automaattisesti, uuden päivityksen myötä saattaa tulla yhteensopivuusongelma, joka kaataa sivut pahimmillan kokonaan.

Tästä syystä osa sivujen omistajista on katsonut parhaaksi pitää automaattiset lisäosien päivitykset pois käytöstä, sillä automaattisesti tehtävät päivitykset ovat kuin jatkuvaa venäläisen ruleetin pelaamista sivujen toimivuudella.

WordPress ylläpito huolehtii, että sekä WP core, teema ja lisäosat pysyvät ajantasalla ja että mahdolliset ongelmat huomataan ja ratkaistaan heti.

Saatat ihmetellä miksi WordPressiä ja lisäosia pitää päivittä, jos sivut toimivat nyt kuten pitää?

WordPress kannattaa pitää ajantasalla jo yksistään tietoturvansyistä, mutta myös siksi, että sitä kehitetään jatkuvasti ja uusien versioiden myötä julkaistaan uusia hyödyllisiä ominaisuuksia.

Mikäli käytät vanhentunutta WP versiota, uudet ominaisuudet eivät ole käytössäsi. Päivitykset voivat vaikuttaa suotuisasti myös sivuston nopeuteen. Nämä pätevät myös teemaan ja lisäosiin.

Tietoturva

Tämä tarkoittaa automaattisesti, että sivuihin tulee kohdistumaan tietoturvauhkia, ellei suoria hyökkäyksiä. Ajattelet ehkä, että ei ketään kiinnosta vasta avatut pienet sivut. Tässä olet väärässä, sillä verkko on täynnä botteja, jotka löytävät sivut lähes heti niiden julkaisun jälkeen ja aloittavat satunnaisen kalastelun.

Tämä on vielä melko harmitonta, mutta ajan myötä sivuillesi eksyy automaattinen botti, joka saattaa esim. käydä sivujen käyttämän palvelimen ja sivujesi alustan sekä lisäosat niin tarkasti läpi kuin mahdollista.

Jos botti löytää vanhentuneita osia, joissa on mahdollisesti vakaviakin tietoturva aukkoja, ei mene kauaa kun sivusi on hakkeroitu. Tämä on vain yksi esimerkki, miksi kaikki ohjelmistot, mukaanlukien lisäosat ja teema on pidettävä ehddottomasti ajan tasalla.

Varmuuskopiointi

Kotisivuille voi tapahtua lähes mitä tahansa. Tästä syystä on tärkeää, että sivuista otetaan säännöllisesti varmuuskopio, jotta ne voidaan paluattaa toimintaan viivytyksettä, jos jokin vahinko pääsee tapahtumaan.

Vahinkoja voi tapahtua esim. kun sivuille lisätään sisältöä ja painetaan epähuomiossa “väärää nappia” tai tehdään jotakin muuta, joka johtaa sivujen tai niiden osan katoamiseen tai toimimattomuuteen. Näin voi käydä myös tehdään päivityksiä tms.

Varmuuskopiointi sisältyy yleensä hosting-palveluun ja siitä huolehditaan myös ylläpitodossa. Ei ole haittaa, vaikka sivuista olisi olemassa tuplavarmistuskin. Ylläpio hoitaa tarvittaessa sivujen palautuksen varmuuskopioista.

Verkkosivuston säännöllinen ylläpito on tarpeen, koska se auttaa pitämään sivustosi aina ajan tasalla ja samalla varmistaa, että mahdolliset tekniset ongelmat ratkaistaan nopeasti. Näin voit vapauttaa aikaasi keskittyä muihin liiketoimintasi osa-alueisiin.

Tukipalvelut

Ylläpito sisältää tukipalvelut. Tämä tarkoittaa, että käytössäsi on asiantunteva henkilö, joka osaa ratkaista sivuilla mahdollisesti ilmenevät ongelmat tai vaikka palauttaa varmuuskopion.

Jos sivuilla tapahtuu jotakin odottamatonta, sivujen korjaaminen erillisenä toimeksiantona voi tulla kalliiksi, mutta kun käytössä on ylläpitopalvelu sivut saadaan takaisin toimintaan noepasti ja mikä parasta usemmiten myös ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Teknistä tukea voi tietenkin hyödyntää myös vastaamaan mahdollisiin mieleen tuleviin sivuihin liittyviin kysymyksiin.

Kotisivujen toimivuuden valvonta

Ei ole yhdentekevää ovatko verkkosivut toiminnassa vai eivät, sillä sivut ovat käytännössä välttämättömyys jokaiselle yritykselle, puhumattakaan verkkokaupoista. Jos sivut eivät toimi, asiakkaat menevät muualle, sama pätee myös hakukoneiden botteihin.

Lyhytkin aika, joka sivut eivät ole toiminnassa voi käydä kalliiksi. Näin on esim. jos meneillään on maksettu Google Ads, Facebook tai vaikka Bing mainoskampanja. Potentiaaliset asiakkaat klikkailevat mainosta, ja jokainen klikkaus maksaa, mutta jos sivut eivät toimi, kaikki on turhaa. Mainontaan käytetyt rahat menevät hukkaan puhumattakaan mahdollisesta menetetystä myynnistä.

Toimimattomat sivut herättävät myös epäluottamusta. Mikään ei ole sen pahempaa, kuin sivut joille ei pääse. Silloin kävijälle voi herätä kysymys, onko ko yritys enää edes olemassa?

Esimerkiksi näistä syistä sivujen toimintaa on valvottava jatkuvasti. Tämä sisältyy ylläpitopalveluun, joka valvoo sivuja 24/7 ja hälyttää ylläpidolle välittömästi, mikäli sivut lakkaavat toimimasta syystä tai toisesta. Ylläpito voi tällöin analysoida ja korjata vian viivytyksettä, jolloin käyttökatkos jää lyhyeksi ja sen aiheuttamat vahingot jäävät minimiin.

Mitä kotisivujen ylläpitopalveluun sisältyy?

Päivitykset

On tärkeää pitää verkkosivusto ajan tasalla, jotta se pysyy huippusuorituskykyisenä ja mahdolliset tietoturvariskit vältetään, eikä sivusto ole haavoittuva. On myös tärkeää, että sisällönhallintajärjestelmän, teeman ja lisäosien päivitykset tulevat onnistuneesti tehdyksi ja sivusto toimii normaalisti päivityksen jälkeenkin.

Tekninen tuki

Jos ja kun verkkosivustossasi ilmenee ongelmia, on tärkeää, että sinulla on joku, joka ratkaisee ne mahdollisimman nopeasti.

Varmuuskopiointi ja palautus

Jos tapahtuu jotakin peruuttamatonta, on tärkeää, että sivuista on aina tuoreet varmuuskopiot, joista ne voidaan palauttaa toimintaan mahdollisimman pian. Varmuuskopioiden tulle sisältää ulkoasu, tiedostot ja tietokanta.

Seuranta

Sinun on oltava varma, että verkkosivustosi on aina käytettävissä ja toimii oikein. Verkkosivusto ylläpitopalvelut voivat auttaa sinua seuraamaan verkkosivustoasi ja tunnistamaan mahdolliset ongelmat.

Ylläpitopalvelun tuomat edut

Kotisivujen ylläpito palveluna tuo monia etuja, alla käymme ne vielä kertaalleen läpi lyhyesti.

Säästät aikaa

Ulkoistamalla verkkosivuston ylläpidon voit vapauttaa aikaasi keskittyä liiketoimintasi muihin osa-alueisiin.

Pysy ajan tasalla

Hyvä verkkosivujen ylläpitopalvelu ja varmistaa samalla, että verkkosivustosi pysyy ajan tasalla.

Ratkaise tekniset ongelmat nopeasti

Kun asiantunteva ylläpito on valmiina ratkaisemaan mahdollisesti ilmenevät tekniset ongelmat, voit välttää verkkosivustosi käyttökatkokset jopa kokonaan.

Tietoruvan parantaminen

Pitämällä verkkosivustosi ajan tasalla uusimpien tietoturvakorjausten kanssa voit suojata sitä mahdollisilta hyökkäyksiltä

Sivujen toiminnan valvonta

Hyvä verkkosivuston ylläpitopalvelu seuraa jatkuvasti verkkosivustoasi varmistaakseen, että se on aina käytettävissä ja toimii oikein.

Ylläpitopalvelu sisältyy kotovijen toteuksen hintaan

Jos etsit kotisivujen ylläpitopalvelua, on tärkeää valita sellainen, joka vastaa tarpeitasi. Muista vertailla eri palveluja ja niiden ominaisuuksia sekä hinnoittelua ennen päätöksen tekemistä.

Kun tilaat hyvien kotisivujen toteutuksen Valonityltä, saat hostin-palvelun ja ylläpitopalvelun kaupan päälle ilmaiseksi koko vuodeksi!

Valonityn ylläpitopalvelu sisältää säännölliset päivitykset ja tietoturvatarkastukset, jotta sivustosi toimii aina moitteettomasti. Voimme myös pyynnöstä tehdä muutoksia tai lisäyksiä sivustoon.

Palvelu on ihanteellinen yrityksille, joilla ei ole aikaa tai resursseja ylläpitää verkkosivustoaan säännöllisesti. Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin saat lisätietoja verkkosivuston ylläpitopalveluista.

4.6/5 - (7 votes)

1 ajatus aiheesta “Hosting ja ylläpitopalvelu kotisivuille”

  1. Hyvä artikkeli! Hosting ja ylläpito ovat kaksi keskeistä palvelua, joiden avulla verkkosivusto pysyy yllä ja toimii sujuvasti. Hyvä, että on olemassa palveluntarjoajia, joilta saa molemmat yhdessä. Jatkakaa hyvää työtä!

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Shopping Cart
Scroll to Top
Vieritä ylös